Župa Uznesenja BDM, Zlatar

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zlataru spominje se u dva najstarija popisa župa Zagrebačke nadbiskupije (iz 1334. i 1501. godine) kao župa s crkvom sv. Martina pod Oštrcem. Kada je 1699. godine oštrčki župnik Nikola Šišnački preselio sjedište župe iz Martinšćine u Zlatar, stara crkva Majke Božje u Zlataru postala je premalenom pa je dograđivana za župnikovanja Jurja Bišćana i Matije Antuna Lončarića od 1751. do 1762. godine. Župnu crkvu je 22. kolovoza 1762. posvetio arhiđakon zagorski, biskup Stjepan Pucz.

Tijekom proteklih dva i pol stoljeća crkva je više puta obnavljana: u vrijeme župnikovanja dr. Stjepana Mihinića (1868. – 1907.), mons. Ivana Mihelčića (1907. – 1954.) te mons. Rudolfa Svibna (1954. – 1989.). Zlatarska crkva tipičan je primjer sakralnog prostora s prigrađenim bočnim kapelama karakterističnim za polovinu 18. stoljeća. Oslikao ju je slovenski slikar Ivan Gosar 1902. godine te ponovno zagrebački slikar Josip Andres 1934. godine. Tematika je život Blažene Djevice Marije što je prikazano kroz zanimljiv raspored prizora. Ciklus ima 25 prizora koji prate Marijin život od rođenja do uznesenja.
Crkva je temeljito obnovljena za vrijeme župnikovanja preč. Josipa Čukmana (1989. – 2012.), a 31. listopada 1999. godine, na samu 300. obljetnicu preseljenja sjedišta župe iz Martinšćine u Zlatar, kardinal Josip Bozanić posvetio je novi mramorni oltar i u njega ugradio moći bl. Alojzija Stepinca.

Pokojni župnik Čukman, osim što je u povijest župe ušao kao velik obnovitelj vrijedne župne crkve, skrbio je o vjerskom životu župe, obnovio župni dvor i podigao Pastoralni centar sv. Vinka Paulskog. Župa ima još kapelu sv. Jakova u Donjoj Batini, koja se prvi put spominje 1430. godine, te kapelu sv. Ćirila i Metoda u Zlataru iz 1884. godine. Prema crkvenom pravu zlatarska župa pripada Zagrebačkoj nadbiskupiji, Zagorskom arhiđakonatu i Zlatarsko-belečkom dekanatu.

Posebnosti župe

Od 1866. godine u zlatarskoj župi djeluje Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog. Sestre milosrdnice, osim brige za domaćinstvo župnog dvora, posebno su značajne za razvoj pučkog školstva u gradu Zlataru, kao i za razvoj crkvenog pjevanja. Izdanak crkvenog pjevanja je i na daleko poznati mješoviti župni zbor Uznesenja BDM.

Zlatarska župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u svome glavnom oltaru ima jedan od najljepših i svakako najzanimljivijih baroknih retabla Hrvatskog zagorja. Na oltaru se uz bogatu kompoziciju odvija dinamičan prizor Marijina uznesenja na nebo. Okružena zrakama i anđelima te prisustvom jedanaest apostola (bez Jude) koji uzbuđenim gestama prate događaj. Marijin lik uspinje se u visine gdje ju očekuje Sv. Trojstvo kako bi je okrunili.