Sport

Početci organiziranih sportskih aktivnosti na našem području sežu u davnu 1907. godinu osnivanjem Hrvatskog sokola. Klub se bavio promoviranjem tjelovježbe, a ta ista godina spominje se i kao početak biciklističkih kretanja u Zlataru.
1922. godine osnovan je Zlatarski sportski klub koji je preteča današnjeg NK Oštrc. Klub je imao sekciju nogometa i tenisa. Tenis se u Zlataru prestao igrati 1941. godine zbog ratnih zbivanja, a klub, odnosno tenis ponovno je oživio 2007. godine.Zlatar je u prošlosti imao i svoj skijaški klub koji je 1951. odnosno 1952. godine ostvario značajne rezultate na natjecanjima u Gorskom kotaru i Kranjskoj gori.
Kada govorimo o sportu u Zlataru onda moramo spomenuti i lov i ribolov. Tako su lovci imali svoje društvo registrirano davne 1883. godine, a ribolovci 1935. godine.
Svi oblici sportskih druženja i natjecanja osim skijanja i gimnastike njeguju se i danas.