Postupak kod pojave bolesti gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID-19

Prilozi:

Protokol
Postupci za karantenu samoizolaciju
Kontakt podaci i radno vrijeme liječničkih ordinacija Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije