Natječajno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspisivanje natječaja za zapošljavanje referenta/ice u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zlatara - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, nakon provedenog razgovora s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, predlaže predsjednici Turističke zajednice Grada Zlatara da se na predmetno radno mjesto zaposli Patricija Šarkanj iz Belca, Belec 10, stručna prvostupnica ekonomije s 1 godinom odgovarajućeg radnog iskustva, znanjem engleskog i njemačkog jezika te poznavanjem rada na računalu.

U Zlataru, 30. kolovoza 2021.

NATJEČAJNO POVJERENSTVO