Kurija u Borkovcu

Nalazi se sjeveroistočno od Zlatara, podalje od ceste prema Belcu. Izgradio ju je Ladislav Fodroczy, a kasnije je kurija bila u posjedu obitelji Antuna Mihanovića. Prethodnica današnje građevine bila je "Curia Bokovecz" koja se spominje 1779. godine. U blizini kurije nalazi se i gospodarska zgrada podignuta 1815. godine.