Kurija Ratkovec

Kurija na području Ratkovca spominje se već 1498. godine. Sadašnji oblik dobiva 1824. godine, a nalazi se sjeverno od Zlatara, uz cestu koja vodi prema Martinšćini. Kurija je pripadala obitelji Jelačić koji su istu predali obitelji Vlahek, u čijem se vlasništvu nalazi i danas. Kurija je zbog svojeg privlačnog izgleda i odličnog ambijenta poslužila za snimanje raznih serija i video spotova.