Kurija Kaštel

Nalazi se južno od Zlatara, s istočne strane ceste prema Zlatar-Bistrici. Kurija je nažalost u vrlo lošem građevnom stanju. Kurija je nekada pripadala obitelji Labaš, Jelačić, Pisačić i Rauer.