Keglevićeva kurija “Zlatar Gornji”

Na području Zlatara već je u 13. stoljeću postojala utvrda koja je navodno spaljena 1582. godine. U samom središtu Zlatara, zapadno od župne crkve, uz glavni trg, nalazi se kurija koja je primjetno uvučena od građevne linije susjednih građevina.