Kapela sv. Jakova, Donja Batina

Prvi spomen kapele potječe iz 1639. godine no indirektno se spominje u izvorima već u 15. i 16. stoljeću. Oko 1786. godine na mjestu stare sagrađena je nova kapela. Ima oblik jednobrodne građevine sa stožastim svetištem i tornjem u pročelju. U kapelu sv. Jakova postavljen je 1805. godine oltar sv. Barbare iz župne crkve u Zlataru. Oltar je postavljen u središte kao glavni oltar s patronom sv. Jakovom apostolom i njegovim kipom zaštitnika. Iz župne crkve u Zlataru prenesena je i najstarija slika u kapeli, Raspeti križ naslikan oko 1720. godine od nepoznatoga autora.