Dvorac Rukavina

Dvorac Rukavina nalazi se u naselju Donja Batina. Dvorac je sagradio general Đuro Rukavina 1880. godine. Važno je spomenuti kako je dvorac okružen jednim od najljjepših zagorskih perivoja, a naknadno je obnovljen i u privatnom je vlasništvu.